Minőségpolitikánk és etikai irányelveink:Minőségpolitikánk

Partnereink elégedettségére, a hosszú távú kapcsolat kialakítására való törekvéseink érdekében az alábbiakban határozzuk meg általános minőség céljainkat.


Megrendelő partnereink

Legfontosabb számunkra Partnereink elégedettsége, ezért igényeiknek megfelelően dolgozzuk ki szolgáltatási rendszerünket, minden esetben figyelembe véve az egyéni megrendelői igényeket. Kiváló kapcsolatra törekszünk Megrendelőinkkel, melynek alapja segítőkész ügyfélszolgálatunk.


Munkatársaink

A HouseHold 4 You Kft. számára a legjobb munkatársi csapat felépítésén dolgozunk. A megfelelő munkakörülmények, eszközök, képzések, valamint erkölcsi és anyagi elismerések révén biztosítjuk számukra szakmai és egyéni fejlődésüket, ugyanakkor elvárjuk a precíz munkavégzést. Ők azok, akik a Megbízóinkkal személyesen találkoznak, így elvárjuk, hogy munkájuk során mindig időben érkezzenek, munkájukat az előírások maximális betartása mellett végezzék, udvarias és készséges magatartásukkal pozitív módon képviseljék Vállalatunkat.


Környezetünk, társadalmunk

Célunk, hogy korszerű és folyamatosan fejlesztett eszközparkunkkal megfeleljünk a legszigorúbb környezetvédelmi szabványoknak és társadalmi felelősségvállalás területén mind többet vállaljunk.

Etikai irányelveink

1. A vállalkozás belső eljárásainak átláthatósága

A lehetőségek függvényében a vállalatunknak arról kell gondoskodnia, hogy a belső szervezeti eljárások átláthatóak legyenek és minden részvevővel szemben különbség nélkül alkalmazzuk. Az illetékességi körükön belül a beosztottaknak és a vezetőknek is gondoskodni kell a belső eljárások átláthatóságáról, amelyekben a vállalkozás szintjén a felső vezetők megállapodtak.


2. Engedélyek, hozzájárulások A vállalatunknak minden érvényes nemzeti előírásnak meg kell felelnie és a vállalkozásra, valamint (a vezető) személyi állományra a szükséges engedélyeket beszereznie. A szakmai alvállalkozó partnereknek is el kell fogadni, hogy minden partner vállalkozás ezt a kötelességét teljesítse. 3. A személyi állomány kiválasztása

A vállalatunk számára nagyon jelentős tényező a megfelelő munkatársak kiválasztása és munkába állítása. A felajánlott szolgáltatások minősége és értéke jelentősen függ az alkalmazottak minőségétől és képességétől. Az új munkatársakat az objektív feltételek alapelve szerint kell kiválasztani, amely lehetővé teszti a szakmai minőségük megítélését. Ugyancsak fontos – a szolgáltatásunk jellegéből fakadóan - a jelöltek erkölcsi értékrendjének a figyelembe vétele. A munkába állításkor biztosítanunk kell, hogy a munkatárs rendelkezzen minden olyan alapvető alkalmassági jeggyel, amelyek alapján számunkra, és kitűzött céljaink ismeretében jó szakember válhat belőle. Természetesen a magánszféra védelmét célzó előírásokat is be kell tartani.


4. Szakszerű ki- és továbbképzés

A vállalatunk nagy jelentőséget tulajdonít a szakképzésnek és folyamatos továbbképzésnek, mert csak így tartható fent a szolgáltatásunk színvonalának folyamatos növelése.


5. Munkafeltételek

Figyelemmel a magán-szolgáltatási szférában az emberi tényező kiemelkedő jelentőségére, a munkafeltételek központi szerepet játszanak ebben a szakágban a vállalatunk és az emberi hatékonyság fejlődése szempontjából. Elkötelezzük magunkat az összes törvényi és díjszabási rendelkezések szigorú betartása mellett, amelyek a munkafeltételekre vonatkoznak. A szakma vonzóbbá tétele, a fluktuáció csökkentése érdekében, és hogy az alkalmazottak jól érezzék magukat, fontosnak tartjuk a munkafeltételek meghatározását és javítását belső szervezeti és vállalkozás szintű tárgyalások révén.


6. A fizetés

A nagy értékű munkát annak megfelelően kell díjazni. Egy korrekt fizetési szint hozzájárul egyébként ahhoz is, hogy vonzó lesz a háztartási szolgáltatási szakágazat, továbbá ez jelzés lesz arra is, hogy a most még gyermekcipőben járó szakágazat „felnőtt” és megengedi az alkalmazottak munkájának elismerését. A megfelelő fizetések csökkentik a tisztességtelen verseny kockázatát, növelik a termelékenységet és garantálják a szolgáltatások magas minőségi szintjét.


7. Biztonság és egészségvédelem

A háztartási szolgáltatási szakágazat bizonyos területei jelentős szakmai kockázatokat rejtenek magukban. A vállalatunknak ezért alkalmaznia kell az egészségvédelemre és a munkavállalók jogi-, erkölcsi és vagyonbiztonságára vonatkozó előírásokat, hogy a szakmai kockázatoktól a lehető legnagyobb védelmet biztosítsa. Ezeket a szabványokat a társadalmi partnerek és az illetékes hatóságok rendszeresen vizsgálják felül, hogy biztosítani tudják a munkavállalók, partnerek és ügyfelek biztonságát, elégedettségét és komfortérzetét.


8. Esélyegyenlőség és a diszkrimináció tiltása

A vállalatunk elkötelezi magát egy demokratikus, nyílt és szolidáris társadalom felépítése mellett. Álláspontunk, hogy partnereink és dolgozóink minden szinten legyenek felelősségük tudatában és támogassák az esélyegyenlőséget, valamint a diszkrimináció bármilyen formája elleni fellépést. A háztartási szolgáltatási szakágazatnak a diszkrimináció hiánya elveit kell alkalmaznia és gondoskodni kell minden alkalmazott teljes integrációjáról a munkakörülményeibe, függetlenül etnikai, társadalmi származásától, bőrszínétől, nemétől, vallásától, politikai véleményétől, állampolgárságától, szexuális szokásaitól és minden más megkülönböztető jegyeitől.


9. A munka szervezése

A vállalatunk álláspontja, hogy törekedni kell egyrészt a munkahely biztonsága és a magánélet minősége között, másrészt a vevők és ügyfelek igényei közötti megfelelő egyensúlyra. A vállalkozás szintjén a részvevőknek a tárgyalások és fejlesztések során a munkavégzés modernizálását célzó megoldásokat kell keresniük, ezáltal egyrészt közelednek az ágazat technológiai fejlődéséhez és szakmaiságához, valamint a szolgáltatás minőségéhez és a vevők elégedettségéhez, másrészt javítják az alkalmazottak élet- és munkafeltételeit, a munkahelyek biztonságát és fejlődését. Ha a belső szervezeti egyeztetések során a munkaidő hosszáról, a túlórákról, éjszakai, vagy a hétvégi munkákról esik szó, akkor törekedni kell a munkavállalók szakmai és magánélete jobb megfelelőségére.


10. Kapcsolat a vevőkkel

A háztartási szolgáltatások számára a megbízások túl gyakran a legalacsonyabb áron történnek, tekintet nélkül a teljesítmény minőségére, a munkafeltételekre, az állomány kiképzési állapotára és a vállalkozás hírnevére. Ez tisztességtelen versenyhez, a szakmaiság hiányához, vagy illegális fogásokhoz vezethet, amelyet vállalatunk konzekvensen elítél. A szakmai fórumok és szervezetek feladata, hogy meggyőzzék a köz- és magánügyfeleket, hogy a szolgáltatót a legjobb ár-teljesítmény viszonyok alapelvei alapján válasszák ki.


11. Kapcsolat a hatóságokkal

Vállalatunknak a munkája során be kell tartania a nemzeti hatóságokkal, különösen az adó- és munkaügyi hatósággal, illetve a rendőrséggel meglévő együttműködésre vonatkozó előírásokat és eljárási módokat. Mindenki illetékessége szigorú tiszteletben tartásával a vállalatnak és alkalmazottainak jó kapcsolatok kell kialakítani ezen hatóságokkal, és törekedni kell egy nyílt, teljesen legitim működési modellt maga mögött tudó, építő jellegű együttműködésre. Ehhez az is tartozik, hogy a vállalatunk a munkatársait felvilágosítsa erről az együttműködésről, a szükséges információkról.