Komplex épületüzemeltetés(facility management)

Társaságunk ellátja társasházak, lakóparkok, intézmények, ipari és logisztikai területek, valamint bevásárlóközpontok, irodaházak komplex üzemeltetését.

A létesítménygazdálkodás összetett feladat, mely magában foglalja mindazon tevékenységeket, amelyek az ingatlan üzemeltetését és a szervezet fő tevékenységét támogatják. Minden szervezetnek szüksége van arra, hogy főtevékenysége mellett felhasználjon egyéb, támogató szolgáltatásokat, hiszen ezek nélkül ma már elképzelhetetlen főbb célkitűzéseik megvalósítása. Ezen támogató feladatok segítségével és menedzselésével növelhető egy szervezet működésének hatékonysága, és a dolgozók elégedettsége. Célunk, hogy a szervezeti stratégia figyelembevételével teljes körű és minőségi üzemeltetői támogatást tudjunk nyújtani ügyfeleink részére.

Általános és műszaki üzemeltetői feladataink kivonata:

 • Az üzemeltetői szolgáltatások elvégzésének biztosítása, az esetleges intézkedések meghozatala
 • Tűz- és munkavédelmi megbízotti feladatok ellátása, tűzoltó készülékek és tűzcsapok karbantartása
 • Az ingatlan épületgépészeti, elektromos rendszereinek, berendezéseinek, valamint felvonóinak folyamatos, rendeltetésszerű működésének biztosítása, rendszeres tervezett, illetve rendkívüli karbantartása, hibaelhárítása
 • Az épület állagának megőrzése, ennek biztosítása
 • Hűtő- és fűtőrendszer karbantartása, energiamenedzsment
 • Műszaki gondnok és karbantartó helyszíni biztosítása
 • Hosszú távú (tulajdonossal egyeztetett) megelőző karbantartási terv felállítása, és az abban rögzített feladatok elvégzése
 • Az üzemeltetési szerződésen kívüli beszerzések során javaslattétel, illetve közreműködés a folyamatban, támogatás a döntéshozatalban
 • Közreműködés az esetleg szükségessé váló felújítások illetve átalakítások előkészítésében, megvalósításában, átadásokban, illetve hiánypótlásokban, javítási munkákban
 • Kapcsolattartás a szakhatóságokkal, közreműködés esetleges engedélyezési eljárásokban
 • Biztosítási események, károk során történő eljárás az illetékes cégek felé
 • Kommunális szemét összegyűjtése, elszállíttatása, megfelelő tárolókapacitás biztosítása
 • Tulajdonos(ok) rendszeres (esetlegesen rendkívüli) tájékoztatása az üzemeltetés eseményeiről, az előforduló zavarokról, ezek formális rögzítése

Az általános és műszaki feladatokon túl a komplex üzemeltetésben az alábbi bérleteztetési feladatokat is ellátjuk:

 • Mindenkori bérleti szerződések nyomon követése, az azokban foglalt feltételek teljesítésének folyamatos kontrollja
 • Bérlői vagy tulajdonosi észrevételekkel, reklamációkkal kapcsolatos intézkedések
 • Bérbeadási tevékenység támogatása
 • Bérlemények átadási, átvételi eljárásai
 • Meglévő bérlői adatbázis karbantartása, amely az alábbi adatokat mindenképpen tartalmazza:
 • bérbe adott, illetve szabad bérterületek adatai
 • bérlők, illetve bérleti szerződések adatai
 • bérlemények, illetve bérlők energia- és közműfogyasztási adatai
 • parkolóhelyek nyilvántartása
 • Üzemeltetési költségvetés-tervezet összeállítása, leegyeztetése a tulajdonossal, betartása az üzleti év során, elszámolás a naptári évet követően
 • Üzemeltetési költségek nyilvántartása, számlázása, behajtása
 • Üzemeltetési költségek (közmű szolgáltatók) későbbi megállapodás szerinti átvállalása, majd tovább számlázása
 • Közműszolgáltatói szerződések karbantartása
 • Közmű mérőórák leolvasása, fogyasztások nyilvántartása, elszámolása
 • Garanciális, szavatossági jogok érvényesítése, az ezekkel kapcsolatos problémák kezelése
 • Rendszeres rovar- és rágcsálóirtás
 • Házirend felállítása és karbantartása, illetve betartatása
 • A bérlői adatbázis információkkal történő kiegészítése, karbantartásaVissza a szolgáltatásaink menüponthoz

Kollégáink, nem csak szakmai végzettséggel, tapasztalattal, erkölcsi és feddhetetlenségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, hanem mindegyikük sikeres „C” típusú nemzetbiztonsági átvilágításon esett át.

Amennyiben részletesebben érdekli tevékenységi portfóliónk, az alábbi ikonra kattintva letöltheti bemutatkozó anyagunkat PDF formátumban.

Magyar változat:

For english version: